lvivil (lvivil) wrote,
lvivil
lvivil

Рута - Руть - Рутсь/Руць - Русь... людям, які звикли думати, що вони завжди (або й переважно) висловлюють істинні твердження, важко читати мої дописи на ту тему... можливо, вони їх і не читають... і правильно роблять... то справді не для них...)
... бо в своїх дописах на ту тему я просто намагаюсь міркувати... не претендуючи на "істину в останній інстанції"...  для мене в отих міркуваннях сам процес не менш важливий і цікавий, ніж результат... отож, вся ця справа - явно "на любителя"... я й не випираюсь із тими думками за межі свого ЖЖ, але не скажу, що факт перегляду тих тем тисячами (як показує статистика) людей діє на мене гнітюче...)

Отож, в темі з'явилось наступне припущення, змістом якого і хочу тут поділитись.

Канва теми: в прадавній мові, фрагменти (слова, склади)  якої в тій чи іншій мірі попали в кожну з сучасних мов індо-європейської групи, слово-склад "ра\ро\ру" могло позначати поняття "коло", як таке, і всякі колоподібні форми.
Так, в латині слово "коло" перекладається, як rota, в литовській - ratas, в грецькій - τροχός (трохош), в українській (і ряді інших слов'янських мов) слова "рот, поворот, ворота" і т.п..

Словами зі складом "ра\ро-" позначаються родові та соціальні кола, наприклад, "рід=род" - коло кровно споріднених людей, "рада" - місце проведення зборів в якомусь територіальному околі, самі збори, як такі, кола обраних людей, від чого утворені слова "нарада, порада, дорада, зрада", а також "радість", "поряд", "наряд" (див. попередні дописи внизу)...

Іншою похідною від "кола-ра" є слово ""рай" - теж в значенні територія-окіл, від нього похідними є слова "раяти, райкати, райдати" в значенні вести розмови-балачки в вузькому колі осіб.  Від слова "рай", як територія-окіл, можливо, утворене слово "край" в тому ж значенні, від слова "край" - слово "країна" в значенні "територія". Від слова "країна" - слово "україна, вкраїна" в значенні "внутрішня територія краю", і слово "окраїна" - в значенні "узбіччя території-краю"...  

Спорідненим за значенням до слова "коло" є слово "круг" і вся в'язка-етимон слова "крутити". Нині слово "крат" означає "раз", однократний - одноразовий, стократний - сторазовий. Можливо, початково "крат=крут" означало "один оберт".

Слово "рутина" означає циклічне, колоподібне повторення буденних справ. Воно цікаве тим, що в ньому на початку відсутній звук-склад "к", однак семантика того слова не залишає сумнівів, що воно теж утворене від початкового слова "коло-ру".  Але то слово привертає увагу також і своєю частиною "-ина". Така конструкція є характерною для словотвірних моделей української мови, і не характерною, для, наприклад, російської: хмара, хмарИНА - туча, тучКА, пір'я, пір'їна - перья, перЫШКО, дівча, дівчИНА - девУШКА, золото, золотце - золото, золотИШКО, сорочина - сорочОНКА, гостина - угощЕНИЕ, обставина - обстоЯТЕЛЬТВО і т.д...

Отож, як слово "країна" утворено від слова "край" з застосуванням словотвору на основі використання "-ина, -їна", так і слово "рутина" (як коловерть буденності) утворено від слова "рута/руть". Поняття "коловерть" позначає динамічне явище, череду подій в часі, однак визначальним тут є вказівка саме на повторюваність тих подій, яка задається використанням складу "ру", що позначає "коло"- символ замкнутості.

Таким чином, отримуємо, що "рута" - все та ж замкнута область-територія, подібно як і інші слова, утворені від "ра"-кола: рай (край), рада (місце наради, коло обраних).

Початково "рута" могло означати буквально те ж саме, що й слово "край" - "окрема виділена територія", територіальний округ, оба слова утворені від одного і того ж "ра-ру-кола".

Важко визначити, з якого часу і з якого місця, а також - ким, повелось прицмокувати при вимові звуку "т", але очевидним є факт поширення того явища і нині, а також - у попередні часи. Прикладів дуже багато, з різних мов: лотман-лоцман, Латіо-Лаціо, те - це і т.п. (прикладів безліч, як от в польській мові, де "ц" суттєво потіснило "т": "життя" - "жицє", "тиск" - "ціснєнє" і т.п.)...

Тоді можливо, що початкова назва "Рута=Руть", що означала первинно "окрема територія-край", почала в певний час вимовлятись як "Руць", з неї - Русь (Рута = Руть => Рутсь => Русь),  населення - відповідно "русини". Візантійці спотворили назву "Русь" до "Руссія", а  далі вже московити, сподобавши собі ту назву, приспособили її під себе - нині  то вже "Рассія", в якій проживають "рассєянє-русскіє"... :)

така от, можливо, історія...


Ruthenia  <<<===

передісторія теми (хронологічно знизу вверх):


Tags: міркування, настроЄве, промовне, світоглядне, історичне
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 11 comments