lvivil (lvivil) wrote,
lvivil
lvivil

"... то ж краще у стократ у пеклі царювать, ніж бути рАбом у раю..."...якось сказав (те, що в заголовку) начитаний Вовк Ларсен, цитуючи когось літератору Гемфрі Ван-Вейдену, що був змушений вислуховувати всі ті сентенції, працюючи юнгою, а згодом і поваром на його шхуні, допоки з неї не втік... )

... я не є начитаним (на превеликий жаль), але всеж колись в дитинстві  читав якось той роман Джека Лондона, от і згадалось до речі... до речі - тобто у зв"язку з трьома словами: стократ, раб, рай...  хід думки наступний...

... в попередніх дописах на ту тему нав'язливо наполегливо насаджується прививається ідея, що в якійсь прадавній мові склад "-ра/ро-" міг позначати собою поняття кола-околу і всього колоподібного, опуклого та овального...  так, слово "коло" латинською rota,  литовською ratas,  в слов'янських мовах воРОТити, повоРОТ і т.д.... отож, детальніше про те все - в раніших дописах, тут же я продовжую розвивати ту тему.

Взагалі важко не зауважити, що близьким до слова "коло" за значенням є слово "круг"... в українській мові нині під тим розуміють внутрішню частину кола, в російській - саме коло... але то не принципово... в канві нашої теми привертає увагу те, що в тому слові ми маємо справу зі складом "ру", на відміну від "ра-ро" у всіх попередніх прикладах. Легко збагнути, що, по при всю відмінність між "а" і "у", мова йде далі про те ж саме. Впевненість в цьому грунтується на нероздільності понять "коло" і круг". В українській мові, наприклад, нема дієслова, яке, будучи утвореним від слова "коло", позначало б його обертання... ми кажемо "коло крутиться"... і дієслово "крутити = кру+ти+ти" в тому плані більш показове... зв"язок між всіма ланками тої теми ілюструється так (прохання філологам не хвилюватися - розбивка, що нижче - не по значущих частинах слова!!!):

вертіти=воротити=во+ро+ти+ти
коротити=ко+ро+ти+ти
крутити=к+ру+ти+ти
крутий=к+ру+тий
круглий=к+ру+г+лий
кратний=к+ра+т+ний 

Ця підбірка показує, що зміст тих слів, незаперечно пов"язаний із поняттям "коло, круг", визначається наявністю в тих словах складу "ра-ро-ру".

Оскільки в попередніх дописах постійно йшла мова про склад "ра-ро", то візьмемо спочатку слово "кратний" (воно є і в заголовку допису в прислівнику "стократ"). "Стократно" означає "сторазово", "крат" означає "раз". Важливо зрозуміти, що, власне, "один раз", не пів- і не півтора, не два чи ще скількись там, якщо  "триразовий", то - "трикратний".

"Ра/ро+та/да/й" позначає "коло/окіл" як такі. "К+ра+т" позначає "рівно одне коло, один поворот, один оберт".
Або, якщо "крутити" -  "крат" відповідає "крут", один конкретний "крут", а вже "крутити" означає здійснювати "багато одиничних крутів/кратів/поворотів"...

Хто з читачів розуміє канву, той вже в тому місці починає здогадуватсь і дивуватись, відчуваючи щось подібне до того, що відчув і я сам недавно та вперше . Хто канви ще не розуміє, той читає то все з відчуттям легкого роздратування. Про що тут починає йти мова, що появляється нового в темі? ...

Принципово нове - поява спереду перед "ра-ро-ру=коло" звуку (можливо і складу) "к"... !!!

Так виглядає, що ото "к" (як варіант "ко-") - то щось подібне на префікс, якийсь архепрефікс...)
Його значення начебто ми вже побачили - він відміряє "один цикл" для поняття "обертання=ротації", як такого...

...можливо, ото "к" спереду означає щось подібне, як і в сучасній українській мові префікс "з-" в дієсловах завершеної форми: їсти - з'їсти, мити - змити, бити - збити, робити - зробити (один раз) і т.п...

Треба шукати інші приклади, які б ілюстрували наявність слова з "ру-" в значенні "коло" і появу в тому слові спереду отого "к" з відповідною зміною його значення. Як не дивно, такий приклад знайшовся!

рутина = ру + ти + на... !!!

... "рутина" - то виснажливе повторення подій в коловороті буденності, я б так сказав).  І ключовим в тому слові для нас є наявність складу "ру" - саме він вказує на "циклічне обертання=повторюваність подій". Отож, маємо в сухому остатку: "рутина" - обертання=повторення (нехай і подій, вже в новіших контекстах)...

Синонімом "рутина" є сучасне слово "крутіння" (крутитись, наче білка в колесі) - багаторазовість, повторюваність, перманентність, тяглість явища, як такого тут задається суфіксом (як і в словх "куріння, везіння, терпіння)... в давній мові саме поява спереду перед "рут/рат" отого архепрефіксу "к" позначала, власне, "один раз" ("крат" - один раз, семикратний - семиразовий, стократний - сторазовий)...

... в сучасній мові "крутити" - обертати багато разів, "покрутити, крутнути" - повернути коло один раз або ж один раз подіяти на коло так сильно, аби воно потім крутилося швидко і довго...

Я стільки разів повторив ту думку, бо дуже хочеться, щоб вона досягла глибин свідомості кожного читача, який дотерпів, читаючи всю ту писанину до отого місця.

Чому ж то так важливо?

Треба пам"ятати, про що йшлося...  "ра-ро-ру" - позначення кола. І наступними словами, що означали різноманітні асоціативні кола, в нас були і "рада" (звідси "радити, радитись"), і "рай" ( з якого "раяти, райдати" в значенні, подібному до "радити", але менш офіційному, вагомому, пафосному).

Немало говорилось, що "рай" означає територіальні "коло, окіл", як такі. Слово "рутина" нині означає не "статичну територію", а "динамічну територію" - обіг "абстрактного кола подій". Архепрефікс "к" перед "рут" виділяє з обертання, як такого, рівно один оберт - "крут/крат". І в побуті ми так часом і кажемо: "я крутнувся і вирішив це питання", наприклад. "Крутнувся" - виконав якусь буденну рутину, але один раз, ефективно, без подальших додаткових затрат часу і сил.

Рутина - багатократне повторення пройденого! ... слово "багатократне" цікаве тим, що в ньому склад "ра-" означає "коло" як таке, "к" спереду виділяє "одне коло", а слово "багато" вказує на динамічну повторюваність явищ в тому колі, його обертання...  Тобто "багатократне" - якщо з нього викинути взаємоскорочувані семантичні частини - то і є "рутинне". Але нині в такому значенні поширеним є слово "ротація", а не "рутина"  

Цілком аналогічно до того, що написано вище про "крут=к+ру+т", діє той самий архепрефікс "к" і на склад  "ра" - в поєднанні з "ра=коло" він виділяє одну конкретну область - край=к+ра+й.

Рай - окіл, територія, як така. "Край = к+рай" - якась одна конкретна територія, відділена від інших таких територій-інших країв. Чому так - важко сказати напевно, можна розуміти по різному. Ра - коло, рай - окіл точки, можливо "к" задає напрям від його центру до межі... але загалом - "круг" і "край" виглядають початково синонімічними.

Не так давно в одному дописі йшлося про український суфікс "-ина, -їна". Зокрема, в цитованому там джерелі говориться, що в свому походженні той суфікс відповідає бритському суфіксу yn. Єдина словотвірна модель української мови відповідає 30! -ти різним відповідним моделям мови російської, де нашому суфіксу "-ина, -їна" відповідають російські "-уШК-, - юШК-, -ёШК-, -иШК-, -ыШК" та інші (дівчина-девушка, місцина - местность, окіл - окрестность, пір'їна - перышко, намистина - бусинка, і т.д.).

Тому словотворення слова "країна" від слова "край" в українській мові є природнім і зрозумілим, на відміну від мови російської, де спроба утворити від слова "край" щось ще природньо приводить до слова "краюха", але не до цілком незрозумілого росіянам "краина" з наголосом на "и". Що характерно, слова "краина" в них нема, а слово "окрАина" - є.
І вони думають, що розуміють значення того слова не гірше від нас, українців. Ситуація чимось подібна до ситуації зі словом "коло", якого в російській мові, як і слова "краина", теж нема - але є слово "около, околесица, кольцо, колесо" і т.д.
Росіянам подобається відчувати себе в центрі, а Україну - на своїй околиці, от вони і вчепились в той мовний обрубок "окраїна", який їм відомий і зрозумілий в певному значенні. Якщо погляд на ті питання прив"язаний до ідеологем, вести пізнавальні розмови нема сенсу. Я маю надію, що ті російськомовні люди, які читають мій допис, і, напевне, знають українську, не будуть ображатись на зміст написаного, а зосередять свою увагу лише на суті справи.

Суть же така. Слово "край=к+рай" означає "один окремий окіл-територія"... Суфікс "-їна" вносить лише певний  відтінок "великості чи малості" тієї території. Важливо розуміти, що "край" означає не "периферію чогось" а просто "кусок, шмат, окрему територію". Початково то слово означало саме це. Можливо, в подальшому виникло вторинне сленгове значення його, як межі - "край столу". Але треба розуміти, що початково сам стіл, його поверхня,  в певному розумінні то і є "край" - окрема площа, на якій люди ставлять посуду, за якою сидять і т.д... Площа стола - то і є "край" = "к+рай" = "окремий окіл, окрема територія"!

Слова "край" і "країна" всередньому тотожні за змістом, різниця лиш у відтінках того змісту.

Далі - спереду добавилося "о" чи "у, в", або й "ву". В українській мові, як ніде, зміст префіксів чітко структурований і універсальний, чого не можна сказати про префікси в мові російській (чого варті тільки оті подвійні префікси типу "произ-"). В нас "у-", "в-", діалектне "ву-" позначають знаходження в просторі чогось, проникнення в той простір ззовні. Префікс "ви-" означає зворотнє - нести: внести-винести, їхати: в'їхати-виїхати, бігти: вбігти-вибігти. Не росіянам з їх незрозумілими по суті префіксами-кальками типу "избежать=из+бежать" судити про значення слова "край-країна-вкраїна=україна".

Край=країна - одна окрема територія. Україна=Вкраїна - внутрішня частина тої території. Таких окремих територій може бути багато. Як ілюстрацію до сказаного, нижче подано карту (джерело), на якій зображено багато різних україн-територій:

Для сучасної російської мови (яка є не просто мовою-креолом, оскільки в ній змішано мову Новгорода - Ростова (суміш, яка вже є креолом) з мовою староболгарською - креолізм у другій степені) розрізнити відтінки змісту префіксів "о" і "у" доволі складно. Приклад - поширене слово "урод" - українською "виродок". Слово "выродок" є і в російській. Якщо слово "род=рід" - означає коло=ро генетично споріднених людей, то префікс "ви-" (на противагу префіксу "в") виводить елемент цієї множини за межі множини, за межі кола=ро - тому слово "виродок" і одначає "викинутий з роду". Префікси "в, у" в українській мові завжди позначають проникнення в простір  - можливим виключенням є хіба слово "втекти", але слово "текти" тут вживається вже в переносному значенні, первнинним значенням бо є "течія, потік", а не "біг=рух".
В російській мові взагалі є проблеми з етимоном слова "рід=род" - є слова "рождєніє, родіна" і т.д., але їх поєднання з префіксами виглядає неорганічним: нарождєніє, народіться, уродіться... тому то і набуло в них слово "урод" значення "виродок" - через своє неорганічне і неестетичне звучання в корпусі слів російської. В українській же мові слова "врода", "вродлива" є органічними і естетичними, підсилюють приналежність до "роду", поглиблюючи зв"язок між всім "вродливим = вдалим" і його родом. В російській в одному випадку дія префіксу "у" утворює слово "урод = виродок" з негативним значенням, а в іншому -  "удалєц - вдалий чоловік" - вже з позитивним значенням. Тому говорити про якусь логіку словотвору з росіянами в тій темі нам нема змісту, "ібо нє поймут"...)

Ще з іншої сторони, цікаво подивитись на семнатичну різницю між префіксами "в=у" та "о".
Розглянемо пари слів:

вписати - описати: занести в список - описати щось загалом...
вкрутити - о(б)крутити: вкрутити шуруп в дерево - обкрутити мотузком дерево...
...
вкраяти - о(б)краяти: відрізати окремий шматок - обрізати краї окремого шматка...

... наприклад, пообрізувати затверділі чи запечені сторони хлібини... префікс "о" в слові "окраїна" має те ж саме значення, що й в інших словах: "охопити, обняти, огорнути, осягнути" - аналогічно і "окраяти", саме "о-" позначає межу поняття, до якого приєднується, слово ж "край" означає те, про що говорилося - "окрема територія-окіл-рай-ра"...

Отож, "окрАїна" - то границя, межа краю, що відділяє його від зовнішнього іншого простору...
"україна=вкраїна" - то внутрішня частина всієї території-краю, похідна від слова "край", яка по суті з тим словом тотожня, вказує лише на відтінки змісту стосовно величини території краю.

... до речі, росіяни так захоплюються своїм поясненням слова "окрАина", що зовсім не зауважують того, що їхню власну назва поняття "країна" - тобто "страна" теж можна трактувати так само. Адже "страна" утворено від слова "сторона". Є поняття "середина" і є поняття "сторона" - права, ліва. Говориться "по середині, на середині" і говориться "десь там, в стороні"... Є точки в середині трикутника чи квадрата, і є точки на сторонах трикутника чи квадрата. Як не крути, а російсько-староболгарське "страна" початково означає таки "окраїна краю"...  будучи десь далеко від рідного дому, логічно говорити - "там, в моїй стороні", а будучи вдома - там, в чужій стороні. Але яка причина заставила людей називати "стороною" власну землю, власний дім? якщо росіяни живуть у своїй стороні, то виходить, що вони в ній "сторонні" люди? або  - якщо в "странє", тоді вони "странные"? ... шось в тому є...)

... так... бачу, що накатав немало... є підозра, що якщо строчити забагато - читачів знайдеться менше... як і охочих щось змістовно коментувати...

... взагалі остання частина допису - про значення слова "Україна" - вже набила всім оскомину... я б за неї через те і не брався, якби не вся ота несподіванка з "ра-ро-ру"-колом, з "радою-раєм" і "райцями"...)

... але не скажу, що я спеціально до того вів... нє, то просто так випадково вийшло... і тема, між іншим, ще не вичерпана... є цікаві продовження... але, мабуть, зроблю в ній трохи павзу, хай осяде в голові і засвоїться...

дякую всім, хто зумів дотерпіти-дочитати...
якщо хто надумає коментувати - я немало читав про всі оті пояснення "України", що ходять в інеті... одразу скажу, що притягування до теми всяких богів, міфології, як і версії про запозичення, мене не дуже цікавлять... я люблю шукати щось таке раціональне, але щоб воно трохи потакало мому національному егоїзму, а не принижувало його... того й так навколо хватає... то треба розуміти...)

післяслово:  забув ще про слово "раб", теж є в заголовку... "ра" - коло, в широшому значенні коло соціальне, побутове, яке завгодно... людина, прикута до кола, людина в замкненому просторі - людина без волі, чи позбавлена волі, людина в колі=ра - коротко "раб"...

ще цікаве слово "брати, обирати, вибирати" - "ра"= коло, в якому є якась множина предметів... вибрати якийсь елемент з множини простору тих предметів, з кола=ра, яке вони займають - б(и)+РА+ти, ви+би+РА+ти, о(би)+РА+ти (останнє в значені  "виділити з поміж інших, як особливе")...

Передісторія теми:


  Tags: політичне, про_мовне, російська, світоглядне, українська, цікаве
  Subscribe

  • Post a new comment

   Error

   Comments allowed for friends only

   Anonymous comments are disabled in this journal

   default userpic

   Your reply will be screened

   Your IP address will be recorded 

  • 12 comments