lvivil (lvivil) wrote,
lvivil
lvivil

"Почему сложилось именно два языка: украинский и белорусский?"

Таке запитання було поставлено академіку А. Зализняку під час його лекції "Об истории русского языка"...
Академік Зализняк відповів наступне:"... А вот это очень тяжелый вопрос. Он очень горячо и остро обсуждается сейчас на Украине и в Белоруссии. Различия между этими языками значительны. При этом белорусский язык в целом гораздо больше похож на русский, чем на украинский. Особенно велика близость между белорусским языком и южновеликорусскими говорами...."

...перервемо на хвилину відповідь шановного академіка... Поглянемо, що пишуть в
українській Вікі:

"... Найближчою генеалогічно до української є білоруська мова[35][36][37] (починаючи з IX — XI ст. обидві мови частково формувалися на спільній діалектній базі — зокрема північна діалектна група української мови брала участь у формуванні розмовної білоруської мови[38], обидва народи до XVI ст. мали спільну писемну книжну українсько-білоруську мову[39][40])..."
"... Генеалогічно найспорідненіша з сучасною білоруською мовою є українська, бо обидві ці мові походять від давньоукраїнської (давньобілоруської, давньоруської) мови. Південні білоруські діалекти є надзвичайно схожими своєю лексикою до поліської говірки української мови, що також свідчить про спорідненість цих мов..."

Тоді що ж каже академік?  Він каже неправду. А далі каже  ще й таке:

"... Ситуация сложна еще и тем, что Украина большая страна, а Белоруссия не очень большая. И у кого-то может возникать соблазн посмотреть на нее как на такой небольшой придаток великой Украины. Но исторически это было в точности наоборот. Исторически Великое княжество Литовское пользовалось языком, который правильно называть старобелорусским. Хотя литовские князья были литовцами по происхождению и в быту со своими слугами говорили по-литовски, во всех остальных случаях жизни они говорили по-старобелорусски. И вся государственная деятельность в Великом княжестве Литовском осуществлялась на старобелорусском языке; иногда он же называется западнорусским. Так что в культурном отношении выделение Белоруссии предшествует выделению Украины...."

От такі от нісенітниці. Хто цікавиться тим детальніше, пропоную перечитати коментарі безпосередньо до цієї статті в "Елемента"... А також всім рекомендую також
книжку академіка Півторака: "Правда про  походження українців, білорусів, росіян та їхніх мов"...

То чи справді білоруська мова ближча до російської ніж до української?

Звісно, можна сперечатися до бесконечності, але поступимо інакше. Я просто перекладу фрагмент довільної газетної статті з білоруської газети українською та російською мовами.

Отож, із білоруського  джерела :

"... Транзіт расейскага газу праз Украіну будзе скарачацца за кошт павелічэння беларускага транзіту. Такім чынам Масква спрабуе схіліць Кіеў да падпісання новага газавага пагаднення на расейскіх умовах. «Газпрам» мае намер развіваць беларускія газавыя сеткі і нарошчваць пастаўкі ў Еўропу праз Беларусь. Гэта элемент ціску на Кіеў, кажуць эксперты: менавіта за кошт украінскага транзіту будзе нарошчвацца беларускі. «Газпрам» зацікаўлены ў развіцці газатранспартнай сістэмы Беларусі і нарошчванні аб'ёмаў паставак расейскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю рэспублікі, заявіў кіраўнік расейскай газавай манаполіі Аляксей Мілер у ходзе нарады з кіраўніцтвам «Белтрансгаза» у чацвер. «Калі мы гаворым пра развіццё газатранспартнай сістэмы Беларусі, мы будзем адштурхоўвацца ад аб'ёмаў спажывання газу ў рэспубліке. Мы будзем старацца задаволіць у поўным аб'ёме ўсе патрэбы ўнутры рэспублікі, забяспечыць усе катэгорыі спажыўцоў», - падкрэсліў Мілер. Што датычыцца павелічэння транзіту, то «Газпрам» будзе «адштурхоўвацца ад магчымых сцэнарыяў»..."

Українською маємо:

"... Транзит російського газу через Україну буде скорочуватись коштом збільшення білоруського транзиту. Таким чином Москва спробує схилити Київ до підписання нового газового договору на російських умовах. Газпром має намір розвивати білоруські газові мережі і нарощувати поставки в Європу через Білорусь. Це є елемент тиску на Київ, кажуть експерти: таким чином за рахунок українського транзиту буде нарощуватись білоруський.  Газпром зацікавлений в розвитку газотранспортної системи Білорусі і нарощуванні об"єму поставок російського газу в Європу через територію республіки, заявив керівник російської газової монополії Олексій Мілєр в ході наради з керівництвом "Бєлтрансгазу" в четвер. "Коли ми говоримо про розвиток газотранспортної системи Білорусі, ми будемо відштовхуватись від об"єму споживання газу в республіці. Ми будемо намагатись задовільнити в повному об"ємі всі потреби всередині республіки, забезпечити всі категорії споживачів" підкреслив Мілєр. Що стосується збільшення транзиту, то Газпром буде відштовхуватись від можливих сценаріїв"...

Російською:

"...Транзит российского газа через Украину будет сокращаться за счет увеличения белорусского транзита. Таким образом Москва попытается склонить Киев к подписанию нового газового соглашения на российских условиях. Газпром имеет намерение развивать белорусские газовые сети и наращивать поставки в Европу через Белоруссию. Это эелемент давления на Киев, говорят эксперты: таким образом за счет украинского транзита будет увеличиваться белорусский. Газпром заинтересован в развитии газотранспортной системы  Белоруссии и наращивании объема поставок российского газа в Европу через территорию республики, заявил руководитель российской газовой монополии Алексей Миллер в ходе совещания с руководством "Белтрансгаза" в четверг. "Когда мы говорим о развитии газотранспортной системы Белорусии, мы будем отталкиваться от объемов потребления газа в республике. Мы будем пытаться удовлетворить в полном объеме все нужды внутри республики, обеспечить все категории потребителей" - подчеркнул Миллер. Касательно увеличения транзита, то Газпром будет отталкиваться от возможных сценариев...."

Легко бачити, що навіть для такого спеціалізованого "урбанізованого" тексту степінь
подібності між українською і білоруською суттєво вища, аніж між білоруською і російською мовами.


То про що ж тоді твердить академік Залізняк?  До чого він веде? А от до чого:

"...
Отсюда вытекает, между прочим, весьма существенное для каких-то нынешних уже не лингвистических, а социальных или даже политических представлений следствие. Это то, что неверен популярный на нынешней Украине лозунг исконного древнейшего отличия украинской ветви языка от русской. Эти ветви, конечно, различаются. Сейчас это, безусловно, самостоятельные языки, но древнее членение проходило вовсе не между русским и украинским. Как уже было сказано, ростовско-суздальско-рязанская языковая зона от киевско-черниговской ничем существенным в древности не отличалась. Различия возникли позднее, они датируются сравнительно недавним, по лингвистическим меркам, временем, начиная с XIV–XV вв..."

Тільки й залишається, що згадати фразу одного російського класика у відомому творі:
"... А он попросту соврал! Поздравляем Вас, гражданин соврамшИ!".... :)


http://lvivil.livejournal.com/156885.html - приклад поезії: білоруський вірш і його український переклад...
Tags: науково-популярне, патріотичне, політичне, про_мовне, російська, світоглядне, українська
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 22 comments